The Legal Forum

חוק נציבות הביקורת – לא מושלם אבל צריך לעבור

למרות שעל שולחן הכנסת מונח חוק בגרסה מרוככת מאוד, עם פגמים רבים, ישנה חשיבות ראשונה במעלה להעבירו בהקדם האפשרי.

נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות הוא גוף עם תואר ארוך במיוחד וכאורכו – כך כובד משקלו. הנציבות למעשה מבקתר את פעילות המדינה בערכאות השונות ומוודאת שהעבודה נעשית כסדרה ובצורה תקינה.

לא בכדי הנציב הינו אדם הראוי לכהן כשופט בבית המשפט העליון. זהו תנאי המוודא כי ימונה לתפקיד אדם רציני, בעל שיעור קומה, בקי בסדרי הדין ומכיר את מערכת המשפט כולה. אדם שיודע הבחין בין טובת המערכת לטובת האדם הפרטי; יודע להגן על מייצגי המדינה כשצריך ויודע גם להעמידם על מקומם כשצריך. אדם שידע לכבד כל אדם, בין אם הוא הנילון או המתלונן וידע לחקור ללא משוא פנים את התלונות המונחות לפתחו ולהחליט האם יש בהן ממש או לא.

החוק שנדון בימים אלה בוועדת חוקה חוק ומשפט הוא חוק הכרחי וחשוב מאין כמוהו מכיוון שהוא מעגן את תפקידי הנציב, סמכויותיו והדרכים שבהן עליו לפעול.

אין ספק, וכך עולה גם מהדיונים הסוערים בוועדה, כי החוק הזה מורכב, רגיש ועדין ביותר. הוא טווה רקמה דקה ועדינה בין מייצגי המדינה, ליועץ המשפטי לממשלה, לנציב ועובדי הנציבות לאזרחים המתלוננים. יש בו סוגיות של חופש ביטוי מול צנעת הפרט, הצורך בביקורת על גוף ממלכתי מול שמירה על עצמאות המערכת, שמירה על מקומו וסמכותו של הנציב לעומת האחריות שמוטלת על כתבי היועמ”ש שהוא ראש מערך התביעה ועוד סערות משניות בנושאים אחרים.

אולם מעל הכול מרחפת העובדה שהנציב הוא זה שאמון על טוויית הרקמה הזאת ועל השארתה שלמה וללא פגם. לכן מינויו של הנציב ראוי שייעשה בחכמה ומתוך הבנה שהאחריות של אותו נציב היא להשקיט את הסערות הללו עוד בטרם תתפרצנה.

בסופו של דבר, על שולחן הכנסת מונח חוק בגרסה מרוככת מאוד. יש בו פגמים וסתירות שקשה להתגבר עליהן, ובמיוחד הסתירה המובנית בין היותו של היועמ”ש מבוקר על ידי הנציבות, לבין ההחלטה בחוק כי נדרשת הסכמתו של היועץ למינוי הנציב ולפיטוריו. ליועמ״ש גם ניתנות סמכויות רבות, לעתים אף מעל לאלה של הנציב עצמו. את הסתירות האלה נצטרך לתקן בהמשך הדרך.

חשוב להעביר את החוק למרות גרסתו המרוככת, מכיוון שמצב שבו אין ביקורת חיצונית על מייצגי המדינה הוא בלתי נסבל מבחינת תקינות השלטון. הכוח שמוענק לפרקליטים, לתביעה המשטרתית ולמייצגי המדינה האחרים הוא עצום. הביקורת, גם אם אינה מושלמת, מאפשרת לאזרח הקטן להביא את תלונתו מול גוף ביקורת שייבחן את התלונה בכלים מקצועיים ויתן מענה כלשהו למי שרואה עצמו נפגע מהתנהלות אותו נציג מדינה. עצם הקמת הנציבות בחוק – היא עוד שלב בחיזוק אמון הציבור במערכת המשפט שראוי שייעשה.

למתבונן מהצד קשה להסכין עם הסתירות המובנות בחוק, אולם למי שמעמיק יש סיבה להאמין שחוק כזה גם אם הוא לא מושלם, ראוי שיחוקק. ראוי שלנציב הבא יהיה כר בטוח ויציב לעבודה, עבודתו תוכל להיעשות תוך גיבוי מצד החוק בתקווה שכל הצדדים המעורבים ישתפו פעולה למען מערכת משפט תקינה ואמון ציבור חזק יותר במערכת.

Abigail

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *