The Legal Forum

אנו מודים לכם על תמיכתם!

בעזרת תרומתכם הנדיבה נוכל להוסיף ולפעול על מנת להגן על זכויות האזרח בישראל, להבטיח ממשל תקין, לשמור על האינטרסים הלאומיים של ישראל והעם היהודי, לקדם ערכים ציוניים בחברה הישראלית ולהוביל רפורמות במערכת המשפט.

התרומה שלכם תסייע לנו במאמצים הבאים:

  1. להעניק ייצוג משפטי ולהגיש עתירות לבגץ.
  2. לקדם חקיקה ותיקוני חקיקה, להשתתפף בדיוני ועדות הכנסת השונות ולשצף פעולה עם חברי כנסת ושרים בממשלת ישראל.
  3. לנסח דוחות וניירות עמדה ולהגישם למקבלי החלטות.
  4. להנגיש מידע לציבור הרחב ולקדמו בזירה הציבורית

הפורום המשפטי למען ישראל הוא גוף עצמאי, חוץ פרלמנטרי וללא מטרות רווח. תקציב הארגון מבוסס על נדיבותם של תורמים בלבד.

לתרומה מאובטחת בכרטיס אשראי אנא לחצו כאן

לתרומות בהמחאות ולפרטים נוספים אנא פנו אלינו בכתובת המייל lg@haforum.org.il